Bul

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİCİLİĞİ SORUMLULUKLARI

İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerinin uygulanmasında bütün çalışanların aktif rol alması beklenir. Çalışanlar, sağlık ve güvenlik ile ilgili tüm kurallara sadık kalır. Hedef, iş kazalarını ve işten kaynaklanan rahatsızlıkları proaktif olarak ortadan kaldırmaktır. Her çalışandan kendi davranışlarıyla örnek olması beklenir.

ÇALIŞAN YUKÜMLÜLÜKLERİ

Vaillant Group, iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel bir yaklaşım getirmektedir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kanuni düzenlemelere ve normatif şartlara uymayı taahhüt ediyoruz.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Vaillant Group, düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği için hedefler belirlemektedir. Olası tehlikeleri ve zayıf noktaları belirleme amacı, tekrar eden analizler ve değerlendirmelerle desteklenmektedir. Bu bulgulara dayanarak düzeltici faaliyetler tanımlanır ve uygulanır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Vaillant Group, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan araçları ve bilgileri sağlar. Görevlerini yerine getirmek için çalışanların ihtiyaç duydukları gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarına yönelik nitelikli eğitim verilmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK

Vaillant Group, sosyal sorumluluğu hakkında yüksek bir bilince sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği bizim için önceliklidir. Bilgi ve iletişim yoluyla bu konunun şirket genelinde farkındalığını arttırıyoruz.

**Sağlık ve güvenlik politikası ve hedefleri düzenli aralıklarla gözden geçirilmektedir.