Bul

Çevre Politikamız

ÇEVRESEL SORUMLULUKLAR

Vaillant Group, "Evimizde ve çevremizde daha iyi bir iklim oluşturmak için çalışıyoruz." vizyonuyla, ekolojik sorumluluğu üstlenmekte ve çevre korumasına kapsamlı bir yaklaşım getirmektedir. Bu sorumluluk, yalnızca tüm yasal hükümleri dikkate almakla kalmaz, Vaillant Group'un gönüllü olarak uymayı taahhüt ettiği diğer tüm uygunluk yükümlülüklerini de kapsar.

KAYNAKLARI KORUMA

Vaillant Group olarak, düşük atık ve emisyonlu üretim süreçleriyle kaynakların etkin şekilde kullanılması ve çevresel zararların önlenmesi hedeflerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. İş ortaklarımızı bu çabalara dahil ediyoruz.

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşteri ve çalışan memnuniyeti bizim için büyük önem taşır. Tüm çalışanlarımız çevre politikasının uygulanmasını ve sürdürebilirlik hedeflerimizin başarılmasını destekler. Tüm çalışanlarımızı çevrenin korunmasına ortak eder ve günlük işlerinde çevre yönetim sisteminin etkinliğine katkıda bulunmak için gerekli eğitim ve donanıma sahip olmalarını sağlarız.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Vaillant Group, önemli çevre boyutlarını belirlemiş, bu bağlamda çevre performansının ve çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için hedefler koymuştur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik gerekliliklerini ve çevresel gereklilikleri, iş sürecimize entegre ederiz. Ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü boyunca ekolojik ayak izini azaltırken, ürün portföyümüzde yüksek verimli ve kaynak tasarruflu ürünlerin payını artırırız.

ŞEFFAF İLETİŞİM

Vaillant Group'taki sürdürülebilirlik ve çevre koruma politikası hakkında halkı düzenli ve amacına uygun olarak bilgilendiririz. Gerekli hallerde ilgili taraflar daha fazla bilgi alabilir.

**Çevre politikası ve hedefleri, çevre yönetimi sisteminin uygunluğu ve etkinliğini gibi düzenli olarak kontrol edilir ve gözden geçirilir.