Bul
Yetkili Satıcılarımız
Ücretsiz Keşif

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası temel olarak;

a. Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Vaillant”) www.vaillant.com.tr internet sitesi (“Site”) aracılığı ile ne tür veriler topladığını, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığını ve Vaillant'ın verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,

b. Vaillant'ın işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,

c. Elektronik ticari ileti alma konusunda nasıl tercih yapabileceğinizi açıklamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz? Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Siz Üyelerimiz'e daha iyi hizmet verebilmek; sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak ve Site'nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, fatura ve teslimat adresleriniz; sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Üye'yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verilerinizi işlemekteyiz.

Bu veriler haricinde, Site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmakta ve işlemekteyiz.

Bu kişisel verileri Site'de sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.

Veri bankasında topladığımız birtakım verilerinizi, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmaları için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmaktayız.

Ürün bedelini ödemek için kredi kartı kullandığınızda, kredi kartınızın numarasını, kredi kartınızın son kullanma tarihini, CVV2 kodunu ve benzer bilgilerin bankalar ile paylaşılması kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte, sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.

Vaillant, sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı anonimleştirmek şartıyla saklamakta serbesttir. Veriler, anonimleştirildiklerinde bir kişiyi belirleyici olma özelliğini yitirmektedir ve bu anlamda kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. Üye anonim hale getirilmiş kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak amacıyla işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerle (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri sunan şirketlerle) ve kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak devlet mercileri ile paylaşabiliriz. Vaillant, Site'yi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Vaillant'ın yasalar karşısındaki yükümlülüklerin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Vaillant, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte Üye’nin her zaman kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme hakları saklıdır.

Vaillant tarafından verilerinizin işlendiği ve Vaillant'ın verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği Atatürk Mahallesi, Meriç Cd. No:1/4, 34758 Ataşehir/İstanbul, Türkiye adresine yazılı başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin;

a) herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

b) kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

c) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

d) kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

e) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

f) kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket'in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

g) Şirket'ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;

h) kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;

i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Üyelik ve iletişim tercihlerinizi her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle Saklanmaktadır?

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

Vaillant, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Vaillant, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Vaillant, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Vaillant'ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Vaillant bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Değişiklikler

Vaillant, işbu Gizlilik Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların Site'de yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz Üyelerimiz'e gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Elektronik Ticari İleti Tercihi

Üye Vaillant veya Vaillant'ın yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından websitesi, e-posta, çağrı merkezi, telefon, SMS (kısa mesaj) ve her türlü benzer diğer iletişim kanalları ile kendisine gönderilecek her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama içerikli iletilere ve yapılacak her türlü bildirimlere onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin her zaman bu onayı geri alma hakkı saklıdır.

ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI ve AYDINLATMA METNİ

VAILLANT Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. (Şirket olarak anılacaktır) olarak, ziyaretçilerimizin (Ziyaretçi olarak anılacaktır) web sitesi kullanımları süresince sunmakta olduğumuz deneyimi iyileştirmek ve daha iyi hizmet verebilme amacıyla çerez (cookie), mobil cihaz tanımlayıcılar ve piksel etiketleri gibi teknolojilerin (Çerez olarak anılacaktır) kullanımına başvurmaktayız.

Veri Sorumlusu Şirket, internet sitesi ve platformlarımızı kullanmakta olan ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin korunması konusunda yüksek hassasiyet sahibi olup, tüm veri işleme faaliyetlerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun olarak anılacaktır) riayet edilmekte olduğunu ve ayrıntılı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası vasıtası ile ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

İşbu Çerez Politikası, ziyaretçilerimizin Çerez kullanımı ve amaçları konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmış olup politika üzerinde Şirket tarafından herhangi bir zamanda değişiklik yapılabilecektir. Şirket tarafından Çerez kullanımına başvurulmasının amacı, ziyaretçilerimizin deneyimlerini güvenli şekilde geliştirmek, sitenin kullanımını etkinleştirmek ve kolaylaştırmaktır.

Çerez Nedir?

Çerez (Cookie), kullanmakta olduğunuz elektronik cihazlar vasıtası ile internet sitesi ziyaret edildiği veya bir mobil uygulama cihaza yüklendiğinde, ilgili site veya uygulama tarafından, tarayıcı veya uygulama üzerinden cihaza (veya ağ sunucusuna) yüklenen ve saklanan küçük bilgi parçacıkları içeren veri dosyalarıdır. Veri dosyaları, web sitesini ziyaretinize ilişkin verileri içermekte olup hiçbir suretle bilgisayar veya mobil cihazda barındırılan verilere erişememektedir.

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

Çerezlere başvurulmasının amacı temel olarak, ziyaretçilerimizin web sitemizde yaşadıkları deneyimi kişisel hale getirerek iyileştirmektir.

Teknik Çerezler / Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler olarak da kabul edilen teknik çerezler; Şirket tarafından www.vaillant.com.tr uzantılı internet sitesi vasıtasıyla verilerin elektronik hizmetin kullanılması için zaruri olan ve onay gerektirmeyen çerezlerdir. Teknik çerezler, güvenlik ve doğrulama gibi amaçlarla kullanılmakta olup internet sitenin sağlıklı şekilde çalışması sağlanmakta ve çalışmayan sayfa ve alanlar tespit edilmektedir. Bu çerezler web sitesine göz atmanızı ve özelliklerini kullanmanızı sağlar. Bu çerezler olmadan, önceki çerez onayı seçimlerinizi kaydetmemiz de dahil olmak üzere önemli hizmetler sağlanamaz.

Performans / Analitik Çerezler

Tercih çerezleri; Ziyaretçi tarafından www.vaillant.com.tr uzantılı internet sitesi vasıtasıyla girilen dil tercihi, giriş bilgileri gibi verilerin bir sonraki girişlerde Şirket tarafından hatırlanarak Ziyaretçilerin otomatik giriş yapabilmesi gibi pratik ve işlevsel çözümler sağlar. Ziyaretçiler tarafından internet sitesi üzerinde gerçekleştirilen eylemlerinin anlaşılmasını sağlar.

Şirket; daha doğru bir analiz için, istatistik çerezlerini Google Analytics vasıtasıyla anonim şekilde işlemektedir. Bu çerezler web sitelerimizin performansını ölçmek ve geliştirmek için kullanılır. Performans/Analitik çerezler ile topladığımız veya kaydettiğimiz bilgiler toplu haldedir ve kişisel olarak size bağlı değildir. Bu tür çerezler sizin onayınızla etkinleştirilir ve onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Reklam / Pazarlama Çerezleri

Pazarlama çerezleri; web sitesi veya sair mecralarda, ziyaretçilerin ilgi alanlarına uygun reklam ve tanıtımların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler, reklam verenlerin ilgi alanlarınıza göre size daha alakalı reklamlar sunmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi etkinliğinizle ilgili bilgileri izler ve toplar.

Şirketimiz; Kanun’un 5. Maddesi gereği Kanun’a uygun olarak aşağıda ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer alan hukuki sebepler ile işleyecektir.

 • A-) Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla
 • B-) Tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ve ifası amacıyla,
 • C-) Bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması,
 • D-) Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile şirketimizin hukuken kabul görecek meşru menfaatlerinin korunması amacıyla,

Web sitesinde kullanılmakta olan çerezler ve kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

*Aşağıdaki tabloda gösterilen harfler yukarıdaki hukuki sebeplere (A,B,C,D) işaret eder.

*Kalın karakter ile yazılan çerezler zorunlu çerezler olarak nitelendirilir.

Teknik Çerezler / Zorunlu Çerezler

Servis SağlayıcıÇerezKullanım AmacıKişisel Veri
Kategorisi /
Hukuki Sebep
Saklama Süresi
Cookie Script_hjIncludedInPageviewSample, Ziyaretçinin sayfa
görüntüleme sınırı
ile veri örneklemesine
dahil edilip
edilmediği
Müşteri İşlem Bilgisi

/

D
2 dk.
Cookie ScripthjAbsoluteSessionInProgress,Toplam oturum
sayısının izlenmesi
Müşteri İşlem Bilgisi

/

D
30 dk.
Cookie Script_ JSESSIONID, Server tarafından
anonim kullanıcı
oturumu sağlama
Müşteri İşlem Bilgisi

/

D
Oturum Süresi
Cookie ScriptBIGipServer~FE~www-001- origin.vaillant-group.com_443,Yüklü server’larda
kullanıcı isteklerinin
sırasıyla
karşılanması
Müşteri İşlem Bilgisi

/

D
Oturum Süresi
Cookie Script_hjFirstSeen,Toplam oturum
sayısının
izlenmesi
Müşteri İşlem Bilgisi

/

D
30 dk.
Cookie ScriptTS0108515eBarındırma
sağlayıcısının
güvenlik duvarı
kullanımı
Müşteri İşlem Bilgisi

/

A, B, C, D
Oturum Süresi

Reklam / Pazarlama Çerezleri

Servis SağlayıcıÇerezKullanım Amacı Kişisel Veri
Kategorisi /
Hukuki Sebep
Saklama Süresi
Cookie ScriptIDEGoogle
tarafından
kullanıcının siteye
girmeden önce
karşısına çıkan
reklamları izler
Müşteri İşlem Bilgisi

/

D
1 yıl
Cookie Scripttest_cookieGoogle tarafından
kullanıcının
tarayıcısının
çerez desteği
olduğunun tespiti
Müşteri İşlem Bilgisi

/

B, C, D
15 dk.
Cookie Script,_gcl_au
Google Adsense
tarafından
reklam verimliliğini
ölçer
Müşteri İşlem Bilgisi

/
B, C, D
3 ay
Cookie Script_fbpMeta tarafından
reklam ürünlerinin
temini
Müşteri İşlem Bilgisi

/
B, C, D
3 ay
Cookie Scriptmarketing_consentÇerez modülünde
pazarlama
çerezlerinin
kabulü tespiti
Müşteri İşlem Bilgisi

/

B, C, D
1 yıl
Cookie Scriptmarketing_consentÇerez modülünde
ekranında
pazarlama
çerezlerinin
kabulü tespiti
Müşteri İşlem Bilgisi

/

C, D
1 yıl 4 ay

Performans / Analitik Çerezler

Servis SağlayıcıÇerezKullanım Amacı Kişisel Veri
Kategorisi /
Hukuki Sebep
Saklama Süresi
Cookie Script_gidSayfa tıklamalarını
görüntülemek
amacıyla Google
Ads tarafından
kullanılır
Müşteri İşlem Bilgisi

/

C, D
1 gün
Cookie Script_gat_UA-103700137-1Google tarafından
yüksek
trafikli web
sitelerinde
kaydedilen veri
limitlemesi için
kullanılır
Müşteri İşlem Bilgisi

/

B, C, D
1 dk.
Cookie Script_gat_UA-69168428-1Google tarafından
yüksek
trafikli web
sitelerinde
kaydedilen veri
limitlemesi için
kullanılır
Müşteri İşlem Bilgisi

/

B, C, D
1 dk.
Cookie Script_gaGoogle Universal
Analytics
tarafından kullanıcıaların tespiti
Müşteri İşlem Bilgisi

/

B, C, D
2 yıl
Cookie Script_gat_UA-56678801-21Google tarafından
yüksek
trafikli web
sitelerinde
kaydedilen veri
limitlemesi için
kullanılır
Müşteri İşlem Bilgisi

/

B, D
1 dk.
Cookie ScriptYSCYoutube tarafından
gömülü videoların
görüntülenme
takibi
Müşteri İşlem Bilgisi

/

D
Oturum süresi
Cookie ScriptVISITOR_INFO1_LIVEYoutube tarafından
kullanıcı tercihleri
ile platformun
eski/yeni
versiyonunun
kullanımının
tespiti
Müşteri İşlem Bilgisi

/

D
6 ay
Cookie Script_hjSession_1056983Vaillant Group
tarafından NSC
oturumlarının
takibi
Müşteri İşlem Bilgisi

/

B, D
30 dk.
Cookie Scriptperformance_consentÇerez modülünde
pazarlama
çerezlerinin
kabulü tespiti
Müşteri İşlem Bilgisi

/

C, D
1 yıl 4 ay

Çerez Kullanımının Yönetimi

Ziyaretçiler, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerini yöneterek çalışması için zaruridir. Çerez kullanımını engelleyen ziyaretçiler, buna bağlı olarak gelişebilecek performans sorunlarını kabul etmiş sayılır.

Çerez kullanımını kısıtlamak için aşağıda her bir tarayıcı karşısında yazılı linkler takip edilebilir.

Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOLhttps://www.help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwordshttps://www.support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://www.tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://www.support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttp://www.support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Şirketimiz; Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ve ifası amacıyla, bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile şirketimizin hukuken kabul görecek meşru menfaatlerinin korunması amacıyla; Kanun’un 5. ve 6 maddeleri gereği Kanun ve sair mevzuata uygun şekilde işleyecektir.

Çerezlerin Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı

İşbu Çerez Politikası kapsamında, yukarıdaki tablolarda yer alan amaçlar için toplanan kişisel veriler; veri sorumlusunun dahil olduğu global ticari süreçlerin ifası, yatırım ve organizasyon şemanın tesisi ve global grup organizasyonu gereğince sözleşmesel ilişkilerin ifası ve web sitesinin işleyişi amacı ile Federal Almanya Cumhuriyeti’nde mukim Vaillant GmbH şirketine aktarılacaktır. Yurtdışına aktarılmakta olan kişisel verileriniz veri aktarımının yapıldığı yurtdışında yerleşik tüzel kişilik ile Şirket arasında mevcut sözleşmesel ilişki gereğince gerekli idari, teknik, teknolojik ve hukuki korumaya sahip bulunmaktadır. Bu doğrultuda Kanun’un amir hükümleri ve özellikle m.8 ve m.9 gereğince Şirket mevzuat hükümlerine uygun davranacaktır.

Veri Sahibinin Hakları

Ziyaretçilerin “veri sahibi” olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğun ve web sitesi üzerinden başvurarak kullanılabilecek haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 • 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatını haiz Vaiilant Isı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılmasına ilişkin politikalara https://www.vaillant.com.tr/vaillant-hakk-nda/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmas/kisisel-verilerin-korunmas-ve-islenmesi-politikas/ üzerinden ulaşma imkânınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimizin ticari faaliyetleri gereğince satış ve satış sonrası hizmetler, garanti hizmetleri, şikayet ve talep başvuruları, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalar gereğince şirketimiz ile iletişim kurmuş olduğunuz kanallar üzerinden kanunun 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak toplanmaktadır.

Şirketimiz;

A-) Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

B-) Tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ve ifası amacıyla,

C-) Bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması

D-) Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile şirketimizin hukuken kabul görecek meşru menfaatlerinin korunması amacıyla; aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. ve 6 maddeleri gereği Kanun ve sair mevzuata uygun şekilde işleyecektir.

VERİ KATEGORİSİİŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER
KİMLİKİsim, soy isim
İLETİŞİMTelefon numarası, e-posta adresi, teslimat adresi-lokasyon verileri
DİĞERÇerez politikasına uygun olarak IP bilgileri, müşteri işlem verileri, işlem güvenliği verisi, görsel ve işitsel kayıtlar

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

i. Şirket faaliyet ve operasyonlarının (satış, pazarlama, finans, üretim, arge, işlem güvenliği) çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, (A,B,C,D)

ii. Satış ve satış sonrası hizmetlerin ifası, (A,B,C,D)

iii. Şirketin dahil olduğu global şirket faaliyetlerinin sürekliliği, (A, B, C, D)

iv. Müşteri memnuniyeti, anket, etkinlik, talep ve şikayet yönetimi (A,B,C,D)

v. Reklam, promosyon, anket, kampanya içerikli tarafınıza elektronik ileti, sms ve çağrı merkezi vasıtası ile arama yapılması, (A,B,C,D)

Yukarıda yer alan kişisel verilerinize ilişkin Kanundan kaynaklanan işleme sebep ve amaçları parantez içerisinde bilgilerinize sunulmuştur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler Kanun’un II. Bölümünde yer alan; 4,5,6,7,8 ve 9. madde hükümlerine uygun olarak yukarıda belirtilmiş olan amaçlar ile işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş ortaklarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurumları ve açık rızanızın varlığı halinde yurtdışına aktarılacaktır.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması ve Amacı

İşbu Aydınlatma Metni doğrultusunda açık rızanızın varlığı halinde yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz bu amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile yurtdışına aktarılabilecektir. Yurtdışına veri aktarımı amacı, şirketin kullandığı yazılımlara ulaşım, yurtdışında yerleşik server veya bulut ortamında verilerin muhafazası, şirketin dahil olduğu global grup organizasyonu gereğince satış ve satış sonrası hizmetlere ilişkin global ticari karar süreçlerinin yönetilmesidir. Yurtdışına aktarılmakta olan kişisel verileriniz veri aktarımının yapıldığı yurtdışında yerleşik tüzel kişilik ile Şirket arasında mevcut sözleşmesel ilişki gereğince gerekli idari, teknik, teknolojik ve hukuki korumaya sahip bulunmaktadır. Bu doğrultuda Kanun’un amir hükümleri ve özellikle m.8 ve m.9 gereğince Şirket mevzuat hükümlerine uygun davranacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda veri sahibi olarak aşağıda yer alan haklarınız bulunduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileriniz işlenmiş ise bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme

vi. Kişisel verilerin işlenmesini gerektirir sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini talep etme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Tarafınıza yukarıda izah edilen açıklamalara istinaden, Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.vaillant.com.tr/vaillant-hakk-nda/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmas/basvuru-formu/ uzantılı internet adresimizde yayınlanmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talepleriniz en kısa zamanda (en geç 30 gün) karşılanacak olup talebinizin karşılanmasının bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından yayımlanmış olan tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir.