Vaillant site ilkeleri – YASAL UYARI

Vaillant Isı San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mahallesi, Meriç Cd. No:1/4, 34758 Ataşehir/İstanbul, Türkiye

Görüntülemekte olduğunuz web sitesi VAILLANT ürünleri ve VAILLANT kampanyaları hakkında bilgi veren bir web sitesidir ve Vaillant Isı San.ve Tic.Ltd.Şti'ne (bundan sonra VAILLANT olarak anılacaktır) ait olup kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabidir. VAILLANT’ın söz konusu şartlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle işbu web sitesini yeniden ziyaret ettiğinizde her ziyaret edişinizde (bundan sonra ziyaretçi KULLANICI olarak anılacaktır) yasal uyarı bölümünü yeniden gözden geçirmenizi ve yapılmış değişiklikleri dikkate almanızı rica ederiz.

KULLANICI, www.vaillant.com.tr web sitesini görüntülemekle aşağıda belirtilen hususları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

SİTE KULLANIMI :

1) Bu web sitesinde yer alan bütün ürün adları VAILLANT’ın ticari ve tescilli markası niteliğindedir. Bu ticari markaların veya web sitesi içeriğinde yer alan diğer yazılı ve görsel materyallerin izinsiz veya kötüye kullanımı açıkça yasak olup bahsedilen durumlar fikri ve sınai hakların, Türk Ticaret Kanunu'nun ve izinsiz kullanımı yasaklayan sair mevzuat hükümlerinin ihlali anlamına gelir. Böyle bir durumun tespiti halinde VAİLLANT tarafından kanuni hakların korunması adına her türlü yasal yola müracaat edilmesi ile maddi/manevi tazminat talep edilmesi ve suç duyurusunda bulunulması hakları saklıdır.

2) Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde bulunan hiçbir bilgi, VAILLANT'dan önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. VAILLANT’ın yasal hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu sitenin olanaklarından yararlanılabilir.

3) Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde yer alan bilgiler ile ilgili olarak VAILLANT’ın herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Her ne kadar VAILLANT bu web sitesindeki tüm bilgilerin doğru olması için gerekli tüm gayreti göstermekte ise de sitede yer alan bilgilerin doğruluğu veya tamlığı, uygulanabilirliği veya bu sitede yer alan bilgiler kullanılmak sureti ile istenilen sonucun elde edilebileceği konusunda VAILLANT'ın herhangi bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır. KULLANICI, bu web sitesinden elde ettiği özel amaçları için kullandığı bilgiler nedeni ile uğradığı/uğrayabileceği zararlar VAILLANT'dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.

İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmadığı gibi VAILLANT açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. VAILLANT tarafından, KULLANICI tarafından görüntülenen www.vaillant.com.tr web sitesinde yer alan bilgilere ilişkin olarak açıkça ya da zımnen yasal olarak sorumluğunu doğuracak mahiyette herhangi bir garanti verilmemektedir. Başka bir ifade ile, KULLANICI'nın www.vaillant.com.tr web sitesinden elde ettiği bilgileri kullanması neticesinde, gerek KULLANICI'nın gerekse 3. şahısların uğrayacağı maddi veya manevi zararlardan VAILLANT'ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğu KULLANICI tarafından kabul edilmiştir.

FİYATLAR :

5) Web sitesinde bulunan veya sunulan ürünlere ait fiyat bilgileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve VAILLANT tarafından tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır. Sitede belirtilen fiyatlar bir satış teklifi teşkil etmediği gibi VAILLANT’ı ve yetkili satıcılarını bağlamamaktadır. Tüm VAILLANT ürünlerinin satın alımı, o ürüne ait satış sözleşmesinin maddelerine ve koşullarına tabidir. VAILLANT’ın düzenlediği kampanyalardaki fiyatlar stoklarla sınırlıdır. Kampanyalar katılan yetkili satıcılarda geçerlidir. VAILLANT istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın fiyat bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

KULLANICI GÜVENLİĞİ :

6) VAILLANT web sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama,yazılım vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir. KULLANICI'nın, bu nedenle uğramış olduğu/olacağı zararlara ilişkin olarak VAILLANT'dan herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. VAILLANT tarafından www.vaillant.com.tr web sitesi üzerinden başka web sitelerine, kişisel sayfalara linkler verilmiş olabilir. Ancak, bu durum kesinlikle sitede linkleri verilen web sitelerindeki veya kişisel sayfalardaki görüş ve önerilerin VAILLANT tarafından da kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Aynı şekilde VAILLANT linklerini vermiş olduğu web sitelerinde veya kişisel sitelerde yer alan bilgilerin KULLANICI tarafından ön izin alınmaksızın kullanılma hakkına sahip olunduğu yönünde bir taahhütte de bulunmamakta olup kullanılmadan önce ilgili web sitesinin sahibi gerçek veya tüzel kişiden izin alınması gerekmektedir. Linklerle mutlaka ilgili sitelere ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı vb. her ne nam altında olursa olsun VAILLANT'ın sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Söz konusu linkler, VAILLANT tarafından KULLANICI'ya kolaylık sağlamak üzere konulmuştur. VAILLANT'ın; KULLANICI tarafından bu şekilde erişim sağlanan site içerikleri nedeni ile KULLANICI'nın veya üçüncü şahısların uğrayacağı gerek maddi gerekse manevi zararlar nedeni ile herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Bu linkler vasıtası ile ulaşılan sitelere ilişkin tüm riskler KULLANICI'ya aittir.

TÜRKİYE DIŞINDAN ERİŞİM :

7) Web sitesine Türkiye dışından erişmekte iseniz sitede yer alan ürünlerin erişim sağladığınız ülkede aynı boyut ve şartlarda aynı özelliklerle mevcut olduğu konusunda VAILLANT tarafından herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Başka bir ifade ile, bu web sitesinde yer alan ürünler erişim sağladığınız ülkede bulunmayabileceği gibi bulundukları ülkeye bağlı olarak da farklı ambalaj boyutuna, farklı görselliğe, farklı özelliklere sahip olabilecektir.

İLETİŞİM :

8) KULLANICI tarafından site içeriği hakkında herhangi bir öneride bulunmak vb. herhangi bir konudaki görüş ve önerileri paylaşmak için VAILLANT'a gönderilecek mesajlar, e-postalar vb. lerde yer alan bilgiler, VAILLANT tarafından KULLANICI’ya daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, bu durum KULLANICI tarafından gönderilen e-postaya VAILLANT tarafından mutlaka cevap verileceği şeklinde yorumlanamayacaktır. KULLANICI tarafından ulaştırılan bilgilerin doğruluğu veya tamlığı konusunda VAILLANT'ın herhangi bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır. Yasal zorunluluklar ve yargı kararları nedeniyle oluşması muhtemel durumlara dair uygulamalar saklı kalmak kaydıyla VAILLANT ; KULLANICI bilgilerinin gizliliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterecektir.

VAILLANT ISI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Vaillant Isı San ve Tic. Ltd. Şti (“Vaillant”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla Vaillant’e vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini / devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Vaillant ve Vaillant ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Vaillant’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Vaillant’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Vaillant ve Vaillant ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Vaillant’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Vaillant’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, yurtiçi ve yurtdışındaki ortakalrımıza, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Vaillant tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Vaillant’e iletmeniz durumunda Vaillant talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Vaillant tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Vaillant’e iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Vaillant’e iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Vaillant’e KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi No:1/4/4 İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla alındı teyitli şekilde iletebilirsiniz.