Vaillant site ilkeleri – YASAL UYARI

Vaillant Isı San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mahallesi, Meriç Cd. No:1/4, 34758 Ataşehir/İstanbul, Türkiye

Görüntülemekte olduğunuz web sitesi VAILLANT ürünleri ve VAILLANT kampanyaları hakkında bilgi veren bir web sitesidir ve Vaillant Isı San.ve Tic.Ltd.Şti'ne (bundan sonra VAILLANT olarak anılacaktır) ait olup kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabidir. VAILLANT’ın söz konusu şartlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle işbu web sitesini yeniden ziyaret ettiğinizde her ziyaret edişinizde (bundan sonra ziyaretçi KULLANICI olarak anılacaktır) yasal uyarı bölümünü yeniden gözden geçirmenizi ve yapılmış değişiklikleri dikkate almanızı rica ederiz.

KULLANICI, www.vaillant.com.tr web sitesini görüntülemekle aşağıda belirtilen hususları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

SİTE KULLANIMI :

1) Bu web sitesinde yer alan bütün ürün adları VAILLANT’ın ticari ve tescilli markası niteliğindedir. Bu ticari markaların veya web sitesi içeriğinde yer alan diğer yazılı ve görsel materyallerin izinsiz veya kötüye kullanımı açıkça yasak olup bahsedilen durumlar fikri ve sınai hakların, Türk Ticaret Kanunu'nun ve izinsiz kullanımı yasaklayan sair mevzuat hükümlerinin ihlali anlamına gelir. Böyle bir durumun tespiti halinde VAİLLANT tarafından kanuni hakların korunması adına her türlü yasal yola müracaat edilmesi ile maddi/manevi tazminat talep edilmesi ve suç duyurusunda bulunulması hakları saklıdır.

2) Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde bulunan hiçbir bilgi, VAILLANT'dan önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. VAILLANT’ın yasal hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu sitenin olanaklarından yararlanılabilir.

3) Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde yer alan bilgiler ile ilgili olarak VAILLANT’ın herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Her ne kadar VAILLANT bu web sitesindeki tüm bilgilerin doğru olması için gerekli tüm gayreti göstermekte ise de sitede yer alan bilgilerin doğruluğu veya tamlığı, uygulanabilirliği veya bu sitede yer alan bilgiler kullanılmak sureti ile istenilen sonucun elde edilebileceği konusunda VAILLANT'ın herhangi bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır. KULLANICI, bu web sitesinden elde ettiği özel amaçları için kullandığı bilgiler nedeni ile uğradığı/uğrayabileceği zararlar VAILLANT'dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.

İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmadığı gibi VAILLANT açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. VAILLANT tarafından, KULLANICI tarafından görüntülenen www.vaillant.com.tr web sitesinde yer alan bilgilere ilişkin olarak açıkça ya da zımnen yasal olarak sorumluğunu doğuracak mahiyette herhangi bir garanti verilmemektedir. Başka bir ifade ile, KULLANICI'nın www.vaillant.com.tr web sitesinden elde ettiği bilgileri kullanması neticesinde, gerek KULLANICI'nın gerekse 3. şahısların uğrayacağı maddi veya manevi zararlardan VAILLANT'ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğu KULLANICI tarafından kabul edilmiştir.

FİYATLAR :

5) Web sitesinde bulunan veya sunulan ürünlere ait fiyat bilgileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve VAILLANT tarafından tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır. Sitede belirtilen fiyatlar bir satış teklifi teşkil etmediği gibi VAILLANT’ı ve yetkili satıcılarını bağlamamaktadır. Tüm VAILLANT ürünlerinin satın alımı, o ürüne ait satış sözleşmesinin maddelerine ve koşullarına tabidir. VAILLANT’ın düzenlediği kampanyalardaki fiyatlar stoklarla sınırlıdır. Kampanyalar katılan yetkili satıcılarda geçerlidir. VAILLANT istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın fiyat bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

KULLANICI GÜVENLİĞİ :

6) VAILLANT web sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama,yazılım vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir. KULLANICI'nın, bu nedenle uğramış olduğu/olacağı zararlara ilişkin olarak VAILLANT'dan herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. VAILLANT tarafından www.vaillant.com.tr web sitesi üzerinden başka web sitelerine, kişisel sayfalara linkler verilmiş olabilir. Ancak, bu durum kesinlikle sitede linkleri verilen web sitelerindeki veya kişisel sayfalardaki görüş ve önerilerin VAILLANT tarafından da kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Aynı şekilde VAILLANT linklerini vermiş olduğu web sitelerinde veya kişisel sitelerde yer alan bilgilerin KULLANICI tarafından ön izin alınmaksızın kullanılma hakkına sahip olunduğu yönünde bir taahhütte de bulunmamakta olup kullanılmadan önce ilgili web sitesinin sahibi gerçek veya tüzel kişiden izin alınması gerekmektedir. Linklerle mutlaka ilgili sitelere ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı vb. her ne nam altında olursa olsun VAILLANT'ın sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Söz konusu linkler, VAILLANT tarafından KULLANICI'ya kolaylık sağlamak üzere konulmuştur. VAILLANT'ın; KULLANICI tarafından bu şekilde erişim sağlanan site içerikleri nedeni ile KULLANICI'nın veya üçüncü şahısların uğrayacağı gerek maddi gerekse manevi zararlar nedeni ile herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Bu linkler vasıtası ile ulaşılan sitelere ilişkin tüm riskler KULLANICI'ya aittir.

TÜRKİYE DIŞINDAN ERİŞİM :

7) Web sitesine Türkiye dışından erişmekte iseniz sitede yer alan ürünlerin erişim sağladığınız ülkede aynı boyut ve şartlarda aynı özelliklerle mevcut olduğu konusunda VAILLANT tarafından herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Başka bir ifade ile, bu web sitesinde yer alan ürünler erişim sağladığınız ülkede bulunmayabileceği gibi bulundukları ülkeye bağlı olarak da farklı ambalaj boyutuna, farklı görselliğe, farklı özelliklere sahip olabilecektir.

İLETİŞİM :

8) KULLANICI tarafından site içeriği hakkında herhangi bir öneride bulunmak vb. herhangi bir konudaki görüş ve önerileri paylaşmak için VAILLANT'a gönderilecek mesajlar, e-postalar vb. lerde yer alan bilgiler, VAILLANT tarafından KULLANICI’ya daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, bu durum KULLANICI tarafından gönderilen e-postaya VAILLANT tarafından mutlaka cevap verileceği şeklinde yorumlanamayacaktır. KULLANICI tarafından ulaştırılan bilgilerin doğruluğu veya tamlığı konusunda VAILLANT'ın herhangi bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır. Yasal zorunluluklar ve yargı kararları nedeniyle oluşması muhtemel durumlara dair uygulamalar saklı kalmak kaydıyla VAILLANT ; KULLANICI bilgilerinin gizliliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterecektir.

VAİLLANT TÜRKİYE 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Vaillant Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “Vaillant” olarak anılacaktır), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi ve haklarınız konularında sizleri işbu Aydınlatma Metni ile bilgilendirmektedir.

İlgili kişi, işbu metin ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Vaillant; kişisel verilerin işlenmesi aşamasında ve aşağıda açıklanacak olan hususlar doğrultusunda veri sorumlusudur.

Kapsam ve Hukuki Sebep

Kişisel veriler; ilgili kişinin açık rızasına istinaden veya Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak şirket prosedürleri gereği imha edilecektir.

Vaillant tarafından Kanun gereğince kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. Vaillant tarafından, veri mahremiyeti konusunda azami hassasiyet gösterilmekte ve kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki tüm tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaç

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Kanun’un izin verdiği çerçevede;

a. Vaillant tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,

b. Tesisimizin, internet sitemizin ve personel güvenliğinin sağlanması,

c. Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,

d. Şirketimiz ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,

e. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

f. İnsan Kaynakları faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülebilmesi,

g. Isıtma sistemleri teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

h. Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,

i. Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

j. Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,

k. Personel verimliliğini artırmak ve memnuniyetini ölçülmesi/sürdürülmesi,

l. Vaillant’ın sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,

m. Tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikayet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi

amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimiz tarafından; kişisel veriler yalnızca, veri aktarımı için Kanun’da yazılı hukuka uygunluk hallerine dayanarak, veri güvenliği ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.

İlgili Kişi (Veri Sahibi) Olarak Haklarınız

Kanun’un 28. maddesinde düzenlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Vaillant ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve tarafımıza doğru şekilde aktarılmış olması önemli olup bu durum haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde tarafımıza bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk, bilgiyi/veriyi Vaillant’a ileten tarafa aittir.

Kişisel verilerin korunması kapsamında Vaillant’a iletilecek olan talepler mutlaka işbu Aydınlatma Metni ekinde yayımlanan Başvuru Formu (40 kB) vasıtasıyla iletilmelidir. Bahsi geçen form ile Atatürk Mah. Meriç Cad. No: ¼ 34758 Ataşehir İstanbul adresine posta veya şirketimiz bünyesinde kayıtlı e-mailiniz vasıtasıyla …………. uzantılı e-posta adresine elektronik posta yolu ile Vaillant’a başvuruda bulunma imkânınız bulunmaktadır.

Başvuruyu müteakip Vaillant; 30 günlük yasal süre içerisinde, başvuruyu ücretsiz şekilde sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde Vaillant’ın 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti tarafınızdan talep etme hakkı saklıdır.

Ayrıca Vaillant’ın; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.