Bul
Yetkili Satıcılarımız
Ücretsiz Keşif

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin korunması kapsamında Vaillant’a iletilecek olan talepler mutlaka işbu Aydınlatma Metni ekinde yayımlanan Başvuru Formu vasıtasıyla iletilmelidir. Bahsi geçen form ile Atatürk Mah. Meriç Cad. No: ¼ 34758 Ataşehir İstanbul adresine posta veya şirketimiz bünyesinde kayıtlı e-mailiniz vasıtasıyla …………. uzantılı e-posta adresine elektronik posta yolu ile Vaillant’a başvuruda bulunma imkânınız bulunmaktadır.

Başvuru Formu (40 kB)

Başvuruyu müteakip Vaillant; 30 günlük yasal süre içerisinde, başvuruyu ücretsiz şekilde sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde Vaillant’ın 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti tarafınızdan talep etme hakkı saklıdır.

Ayrıca Vaillant’ın; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Başvuruyu müteakip Vaillant; 30 günlük yasal süre içerisinde, başvuruyu ücretsiz şekilde sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde Vaillant’ın 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti tarafınızdan talep etme hakkı saklıdır.

Ayrıca Vaillant’ın; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.