Bul
Yetkili Satıcılarımız
Ücretsiz Keşif

VAİLLANT CLUB KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatını haiz VAILLANT Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılmasına ilişkin politikalara www.vaillant.com.tr üzerinden ulaşma imkânınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi

Vaillant Club web sitesinde (https://vaillantclub.vaillant.com.tr) yer alan Bildir Kazan uygulaması ve web sitesinde yer alan başvuru formları aracılığıyla Kanun gereğince yasal sorumluluğu size ait olan açık rızasını aldığınız üçüncü kişilere veya kendinize ürünlerimizi tavsiye etmeniz ve/veya ürünlerimizin tavsiye edilmesi sonrasında bizzat kendiniz tarafından internet sitemiz ve mobil aplikasyonlarımız vasıtası ile şirketimizin ticari faaliyetleri kapsamında aşağıda yer alan kişisel verileriniz elde edilebilecektir.

Veri KategorisiKişisel Veriler
KİMLİKİsim-soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet bilgileriniz,
İLETİŞİMTelefon numarası, e-posta adresi, teslimat adresi,
FİNANSVergi numarası, fatura bilgileri, banka hesap bilgileri,
DİĞERSosyal medya hesap uzantıları, kişisel ilgi alanları, çerez politikasına uygun olarak IP bilgileri vb.

Kişisel Verilerini İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz; Vaillant Club Üyelik sözleşmesinin ifası ve şirketimizin hukuken kabul görecek meşru menfaatlerinin korunması amacıyla, Kanun’un 5. ve 6 maddelerine uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

a) Şirket faaliyet ve operasyonlarının (satış, pazarlama, finans, üretim, Ar-Ge işlem güvenliği) çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması,

b) Kampanya ve reklam faaliyetlerinin ifası, segmentasyon ve pazarlama analiz çalışmalarının yapılması,

c) Ürün, hizmet ve iletişiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, üyeye özel kişiselleştirilmiş promosyon/tanıtım/kampanya/avantaj ve duyurular hazırlanması

d) Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyeti, veri analiz çalışmaları, anket etkinlik, talep ve şikayet yönetimi

e) Vaillant Club Bildir Kazan uygulamasında hediye ve indirim tercihleriniz ve bu hakların kullanımı. Hediye teslimatının gerçekleştirilmesi amacıyla ürün temini ve teslimatı yapacak kişilere kimlik, iletişim ve adres bilgilerinizin iletilmesi,

f) Onayınız dahilinde ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılması, internet siteleri veya mobil uygulamalarındaki yeni özellikler, değişikliklere ilişkin bilgilendirme yapılması

g) Şirketin kullanmakta olduğu yazılım ve sistemlerin kullanılması

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Toplanan kişisel veriler Kanun’un II. Bölümünde yer alan; 4,5,6,7,8 ve 9. madde hükümlerine uygun olarak yukarıda belirtilmiş olan amaçlar ile işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve açık rızanızın varlığı halinde yurtdışına aktarılır.

Açık rızanızın bulunması halinde yurtdışında bulunan Vaillant GmbH, Vaillant Group Business Services GmbH, DXC Technology Deutschland GmbH’ye, bulut/server ve veri muhafazası hizmeti veren Microsoft, Salesforce ve SAP platformlarına kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda veri sahibi olarak aşağıda yer alan haklarınız bulunduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme

f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektirir sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini talep etme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Tarafınıza yukarıda izah edilen açıklamalara istinaden, Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan posta veya e-posta adresimize iletebilirsiniz. Talepleriniz en kısa zamanda (en geç 30 gün) karşılanacak olup talebinizin karşılanmasının bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından yayımlanmış olan tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir.

Tarafınızca Vaillant Club Bildir Kazan uygulamasına üçüncü kişinin onay ve açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin yüklenmesi halinde doğması muhtemel hukuki sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Atatürk Mahallesi. Meriç Caddesi No:1/4 34758 Ataşehir / İSTANBUL

vgtrhukuk@vaillant-group.com