Bul

Vaillant Club Üyelik Sözleşmesi

Vaillant Club Üyelik Sözleşmesi

VAILLANT CLUB ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Atatürk Mah. Meriç Cad No:1/4 Ataşehir/ İstanbul adresinde bulunan Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ("Vaillant") ile Tüketici / Müşteri ("Üye") arasında, Üye’nin Vaillant'ın "Vaillant Club" projesi kapsamında sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacı ile akdedilmiştir.

2. TANIMLAR

Vaillant Club: Vaillant ürünü satın alan tüketicilerin ve söz konusu satın alımı tavsiye yolu ile destekleyen müşterilerin tavsiye bildirimlerini yaptıkları ve bu bildirimler üzerinden, kendi tercihlerine göre puan veya ödül puan (paracık) kazanmalarına olanak veren, ayrıca Vaillant ürünü kullanan tüketicilere dönemsel kampanya ve avantajlar sunan bir sadakat programıdır.

Web Sitesi: Vaillant tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, internet üzerinden erişim sağlanan club.vaillant.com.tr alan adlı sitedir.

Üye/Üyeler: Vaillant'tan ürün alımı yapan, club.vaillant.com.tr web sitesi üzerinden giriş yaparak üyelik bilgilerini eksiksiz dolduran, Vaillant tarafından üyelikleri onaylanarak kabul edilen her gerçek kişi, müşteri ve tüketicidir. 18 yaşından büyük olan ve Vaillant'tan ürün alan veya bu alımı tavsiye ile destekleyen her gerçek kişi, kimlik bilgileri ile kendilerinden istenen bilgileri doldurarak üye olabilir.

İçerik: Web Sitesi’nde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

Puan veya Ödül Puan (Paracık): Vaillant tarafından işbu sözleşmede belirlenen koşulların yerine getirilmesi şartı ile Vaillant Club Üye'lerine sunulan sadakat programı ödülüdür. Paracık, Hopi uygulaması kapsamında kullanılabilecektir.

Bildir Kazan: Vaillant ürününü tavsiye ile satın alan veya başkasına tavsiyede bulunan kişinin, tavsiyeyi Web Sitesi üzerinden "Bildir Kazan" uygulamasına tıklayarak bildirebileceği hem ürün tavsiye yolu ile satın alınan kişiye, hem de tavsiye eden kişiye puan kazandıran uygulamadır.

3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI

İşbu Üyelik Sözleşmesi Üyeler’in Vaillant Club programı kapsamında Vaillant tarafından sunulan hizmetleri ve söz konusu hizmetlerden yararlanma koşulları ile bu anlamda tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Vaillant tarafından sunulan ve sunulacak olan hizmetlerin kullanımını, içeriklerini, uygulamalarını peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu Üyelik Sözleşme Üye’nin Sözleşme’yi elektronik ortamda kabulü anında akdedilerek ve Vaillant tarafından onaylanması akabinde yürürlüğe girer. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Sözleşme'nin feshine ilişkin hükümlere halel gelmeksizin, Vaillant Club üyelik sisteminin uygulamada olduğu süre boyunca geçerli olacaktır. Vaillant Club uygulamasının sona erdiğinin Vaillant tarafından duyurulmasını müteakip işbu sözleşme ve bu sözleşme ile tanınan haklar kendiliğinden sona erer. Üyeliğin onaylanması tamamen Vaillant’ın inisiyatifinde olup Vaillant onaylamadığı takdirde Üye herhangi bir hak ve alacak iddia edemez.

5. KULLANIM KOŞULLARI

5.1. Vaillant Club'ın temel amacı müşteri memnuniyetini sağlayarak tavsiye ile ürün satışını artırmaktır. Bu program kapsamında hem tavsiye üzerine Vaillant marka ürün satın alan kişi hem de tavsiyesi ile bu satışı destekleyen kişi kendi tercihi doğrultusunda puan ya da ödül puan (paracık) kazanabilecek ve Vaillant Club’ın sunduğu diğer olanaklardan faydalanabilecektir.

5.2. Satın alınan Vaillant ürünün devreye alınmasını takiben Vaillant, göndereceği SMS ile müşteriyi Vaillant Club üyeliği ile ilgili olarak bilgilendirir ve Vaillant Club üyesi olmak isteyip istemediğini sorar. Vaillant Club üyesi olmak isteyen müşteriler için işbu üyelik sözleşmesinin yer aldığı Web Sitesi’ne bir link ile yönlendirme yapılır. Ayrıca Vaillant ürünü satın alan kişiler Web Sitesi aracılığıyla da doğrudan Vaillant Club üyesi olmak üzere başvuruda bulunabilir.

5.3. Üyeliğin kazanılması için, Üye olmak isteyen kişi Web Sitesi'nden veya Web Sitesi’nde yer alan Bildir Kazan uygulamasında bulunan üyelik formunu doğru ve güncel bilgilerle doldurur ve işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak Vaillant’a gönderir. Vaillant tarafından üyelik başvurusunun değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir.

5.4. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile üyelik başlamakta ve böylece Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ve Web Sitesi’nin ilgili bölümlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere sahip olmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat kendisi sorumludur.

5.5. Vaillant Club üyesinin, söz konusu üyeliği kapsamında puan ve/veya ödül puan kazanabilmesi için aşağıda belirtilen yöntemler geçerlidir:

• Vaillant Club üyesi olan müşterinin tavsiyesi üzerine Vaillant ürünü alan (Tavsiye Edilen) müşterinin puan ya da paracık kazanabilmesi, Web Sitesi’nde yer alan Bildir Kazan uygulaması üzerinden yapacağı sistem girişi ile ve akabinde tavsiyenin tavsiye eden tarafından teyidi ile mümkündür. Vaillant Club üyesi olan bir tüketici tarafından tavsiye edilerek Vaillant ürünü satın alan müşteri, sisteme girdikten sonra dilerse puan dilerse paracık kazanmayı tercih edebilir. Puan kazanmayı tercih etmesi halinde ilgili ürünün puanı üyelik hesabına yüklenir.

Paracık kazanmayı tercih etmiş ise sisteme, aldığı ürünün faturasını sisteme yükleyecektir. Vaillant müşteri eşleşmesi yapar ve tavsiye edilen satışın tavsiye eden tarafından yapıldığını doğrular. Vaillant ürününün devreye alınmasını müteakip Vaillant tarafından müşteriye SMS yolu ile bir promosyon kodu gönderilir. Müşteri bu kodu Vaillant'ın yönlendireceği mobil uygulamanın ilgili bölümüne girerek aktif hale getirecek ve paracık ödülünü kazanacaktır. Üye’ye kampanya koşullarına uygun her ürün için tek bir kod gönderilir Her bir promosyon kodunun geçerlilik süresi 2 (iki) haftadır.

• Tavsiye Eden Vaillant Club üyesi de puan ya da Paracık kazanacaktır. Tavsiye Eden tüketici Web Sitesi üzerinden yapacağı sistem girişi ile tavsiye ettiği satışla ilgili puan kazanmak istediğini bildirebilir. Tavsiyenin teyidi ve Vaillant tarafından da doğrulanması ile birlikte satışı gerçekleşen ürünün puanı Üye'nin üyelik hesabına yüklenir. Paracık kazanmayı tercih etmiş ise, yine Vaillant müşteri eşleşmesi yapar ve Vaillant cihazının devreye alınmasını müteakip Vaillant tarafından müşteriye SMS yolu ile bir promosyon kodu gönderilir. Tüketici bu kodu Vaillant'ın yönlendireceği mobil uygulamanın ilgili bölümüne girerek aktif hale getirecek ve paracık ödülünü kazanacaktır. Üye’ye kampanya koşullarına uygun her ürün için tek bir kod gönderilir. Her bir promosyon kodunun geçerlilik süresi 2 (iki) haftadır.

• “Kendi Kendine Tavsiye” sisteminde Vaillant Club üyesi, satın aldığı ilk Vaillant üründen sonra kendine aldığı diğer Vaillant Club sistemine dahil olan ürünler için kendine tavsiyeci olabilir. Bu bildirimde tavsiye teyidi gerek yoktur, Vaillant tarafından da doğrulanması ile satışı gerçekleşen ürünün puanı/paracık Üye'nin üyelik hesabına yüklenir. Ürün türüne göre Vaillant tarafından belirlenmiş olan puan/paracık kazanır. İlk Vaillant ürün alımında üyelik aktif edilir, puan kazanılmaz.

5.6. Vaillant Club Üyesi, yukarıda belirtilen ve tavsiye sistemine bağlı olarak faydalanabileceği puan/paracık ödülü dışında;

• Servis ve çağrı merkezinden öncelikli olarak yararlanma,

• Vaillant ürünlerinin indirim avantajlarından haberdar olma ve yararlanma,

• Vaillant'ın sunulmasına aracılık ettiği acil sağlık hizmetlerinden faydalanma,

• Vaillant bünyesinde gerçekleşecek tüketici etkinliklerine davet edilme imkanlarından ayrıca yararlanabilecektir.

5.7. Her ürün için kazanılacak puan veya paracık miktarları Vaillant tarafından belirlenir ve ürün kategorileri bazında farklılık gösterebilir. Vaillant söz konusu puan veya ödül puan uygulamalarında dilediği zaman tek taraflı olarak değişikliğe gidebilir.

5.8. Vaillant Club Üyesi 3. Kişiler için olduğu gibi kendisi için de tavsiyede bulunma hakkına sahiptir; Vaillant Club Üyesi'nin kendisi için üçten fazla, 3. Kişiler için ondan fazla kez tavsiyede bulunduğunun ve tavsiyelerine istinaden ürün satışı yapıldığının anlaşılması halinde, Üye'nin Tavsiye Eden olarak Vaillant Club imkanlarından faydalanabilmesi Vaillant'ın onayına bağlıdır.

Toplu Satışlar, toplu proje çalışmaları kapsamında değerlendirildiğinden, bu satışlar kapsamında puan veya ödül puan kazanımı söz konusu olamaz.

Vaillant Club üyeleri tavsiye ettiği ve tavsiyelerine istinaden gerçekleşen ürün satışı sayılarına göre segmente edilir. 0-10 tavsiyeye sahip bir üye "Silver Üye", 10-15 tavsiyeye sahip bir üye "Gold Üye", 15 ve üstü tavsiye ye sahip bir üye ise "Platinum Üye" olarak adlandırılacaktır.

5.9. Üye kazandığı puanları biriktirerek, bu puanları Web Sitesi’nde yer alan link üzerinden erişeceği internet sitesinde bulunan Vaillant Club Hediye Kataloğundan dilediği zaman hediyeye dönüştürebilir. Vaillant hediyelerin yer aldığı internet sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir.

Web Sitesi’nde yer alan Vaillant Club Hediye Kataloğu’na verilen link Üye'ye yönlendirme kolaylığı sağlamak amacı ile konulmuş olup ilgili siteyi desteklememektedir.

5.10. İşbu sözleşme kapsamında Üye'nin biriktirdiği puanları kullanması sürecine ilişkin hüküm ve koşullar aşağıda belirtildiği şekildedir;

• Üye kazandığı toplam puana denk gelen veya toplam puanını geçmeyecek bir hediyeyi sistem üzerinden seçebilmektedir.

• İstenilen hediyenin puanı, Üye'nin mevcut toplam puanından düşülür, Üye kalan puanlarına ilave edilecek şekilde puan toplamaya devam eder.

• Her yılın son günü bir önceki yıla ait tüm puanlar sıfırlanacağından, puanların en geç kazanılan yılı takip eden yıl içerisinde kullanılması gerekmektedir.

• Üye puan yerine paracık kazanmayı tercih etmişse, Üye’ye gönderilen promosyon kodlarının geçerlilik süresi kodun iletildiği tarihten itibaren 2 (iki) haftadır. Bu süre içinde kodların kullanılması gerekmektedir. Süre sonunda kodlar, geçersiz hale gelecektir.

• Vaillant Club hediye kataloğunda yer alan ürünler, Vaillant tarafından belirlenen periyotlarla değiştirilir veya güncellenir. Herhangi bir zamanda bir hediyenin katalogda yer alıyor olması, o hediyeyle ilgili bir kazanılmış hak doğurmaz.

• Hediye kataloğunda yer alan ürünler stoklarla sınırlıdır. Ürünlerde renk ve desen garantisi verilmez. Sipariş sonrası stok durumuna göre Vaillant anlaşmalı firması tarafından renk ve desen değişikliği yapılabilir. Seçilen hediyenin teknik nedenlerden dolayı sağlanamaması ya da stoklarda tükenmesi durumunda Üye’ye anında bilgi verilir. Vaillant, mevcut hediyenin puan değerlerini güncelleyebileceği gibi kampanya puanlarını da piyasadaki değişen fiyatlar doğrultusunda güncelleyebilir. Vaillant, mevzuat değişikliği, resmi merci veya yargı kararları nedeniyle önceden haber vermeksizin sistemi durdurabilir.

5.11. Üyelerin sipariş verdikleri hediyelere ilişkin sipariş bilgisi anlık olarak ürünlerin tedarik ve dağıtımını gerçekleştiren Vaillant ile anlaşmalı firmalara ulaştırılacaktır. Hediye öncelikle anlaşmalı firma tarafından tedarik edilecek ve sonrasında kargo firması aracılığı ile Üye’ye gönderilecektir. Üye tarafından herhangi bir kargo ücreti ödenmeyecektir. Teslimat, Üye’nin başvuru formunda doldurmuş olduğu, güncellediği adresine yapılacaktır. Başka bir adrese ya da kişiye sevkiyat yapılamaz.

5.12. Ürün İade Prosedürü

a. Adres Sorunu:

Vaillant adresin hatalı olması, eksik olması veyahut alıcının adreste bulunamaması gibi nedenlerle hediyelerin teslimatının yapılamamasında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Üye Vaillant Club programındaki bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Bahsedilen durumlarda tüm ürünler kargo tarafından geri iade edilir ve durum hakkında Üye’ye anlaşmalı firma tarafından bilgi verilir.

b. Hasarlı, Arızalı, Eksik Ürün Sorunu:

Üye kargo yetkilisinden ürünü teslim almadan önce hasarlı veya eksik olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Ürünler Üye’ye ulaştığında mutlaka Üye tarafından kargo paketi açılıp kontrol edildikten sonra teslim alındı belgesi imzalanmalıdır. Hediyelerin hasarlı, eksik, defolu ya da talep edilen hediyenin dışında bir hediye olması durumunda ürün teslim alınmayarak kargo görevlisine iade edilmeli ve tutanak tutturulmalıdır. Bu şekilde teslim edilen ürün iadeleri sonucunda Üye’ye yeni ürün gönderimi yapılır. Aksi takdirde hediyeler teslim alındıktan sonra iddia edilen eksik ya da hasarlı ürün şikayetleri Vaillant tarafından kabul edilmemektedir.

Ürünün arızalı olması durumunda ürünün irsaliyesi ve garanti belgesi ile birlikte ilgili yetkili teknik servislere başvurulmalıdır. Direkt olarak Vaillant’a yapılacak bir başvuru değerlendirilememektedir.

Ürünün talep edilenden farklı veya yanlış gönderilmesi durumunda Üye ürünü teslim aldıktan sonra 7 (yedi) gün içerisinde ancak orijinal ambalajı bozulmamış, ürün kullanılmamış olması koşuluyla ve içerisinde bulunan tüm ekipmanlar ile birlikte iade edebilir. İade gerçekleştiğinde Üye’ye yeni ürün gönderimi yapılır.

6. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Üye, Bildir Kazan uygulaması üzerinden tavsiye sistemi için kişisel bilgilerini sisteme girdiği üçüncü kişilerin, kişisel verilerinin işlenmesi ve ticari elektronik ileti gönderilmesi hususunda yasal rızasının bulunduğunu, buna ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Aksi takdirde Üye, Vaillant’ın karşılaşabileceği ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Üye olmak isteyen Müşteri;

• Herhangi bir Vaillant Yetkili Satıcısının bordrolu çalışanı olmamalı, Vaillant Yetkili Satıcısı ile aralarında akrabalık ilişkisi bulunmamalı,

• Vaillant'ın bordrolu çalışanı ve Vaillant personelinin birinci derece yakınlarından biri olmamalı,

• Vaillant'ın Usta Kulübü Projesi kapsamında tanımlanan "Usta" lardan biri olmamalı,

• Gaz Kuruluşu Şirketleri ve bu şirketlerin bordrolu çalışanlarından biri olmamalıdır.

6.3. Üye'nin Web Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için gereken ad-soyad, telefon ve şifre bilgisi gibi bilgilerin tamamı Üye’nin kendisine ait bilgilerdir. Üye şifresi her bir kullanım için ayrı / tek kullanımlık) olarak Vaillant tarafından belirlenir ve üyenin bildirdiği cep telefonuna SMS olarak iletilir. Bu şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, bu şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Vaillant Club programı kapsamında Vaillant tarafından belirlenen puan sisteminin aktif hale gelebilmesi hususunda belirtilen koşullar, işbu Sözleşme’nin Üye tarafından onaylanması ile birlikte kabul edilmektedir. Vaillant tek taraflı olarak puan sisteminde dilediği zaman, dilediği değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

6.5. Üye tarafından kazanılan paracıklar da bu paracıkların kazanılmasına mobil uygulama aracılığı ile destek veren sistem (HOPİ vb.) üzerinden, yine söz konusu mobil uygulamanın kapsamında bulunan mağazalar zincirinde kullanılabilecektir. Burada da kazanılan paracıkların harcanması, uygulama kapsamında belirlenen harcama kriterlerine bağlıdır.

6.6. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Üye ile Vaillant arasında olup, Vaillant tarafından Üye'ye sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile hediyelerin yer aldığı internet sitesi ve paracıkların kullanılmasına aracılık eden mobil uygulama arasındaki ilişki bu Üyelik Sözleşme'nin konusu değildir.

6.7. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Web Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini peşinen kabul ve beyan eder. Üye'nin Web Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, Vaillant Club kapsamında gerek Vaillant'a gerekse Vaillant'ın yönlendirdiği 3. Şahıslara ait internet sitelerini veya mobil uygulamaları kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uygun davranmayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden sorumlu olacaktır.

7. SÖZLEŞMENİN/ÜYELİĞİN FESHİ

7.1. Üye’nin, Vaillant Club programı dahil ancak bunun ile sınırlı olmamak üzere Vaillant veya Vaillant’ın herhangi bir grup şirketinden herhangi bir sebeple haksız ve usulsüz yol ve yöntemlerle kendisine veya başkalarına haksız yarar sağladığının tespiti veya işbu Sözleşme’de belirtilen koşulların ihlali halinde Vaillant, Üye'nin üyeliğini herhangi bir uyarıya gerek olmaksızın derhal geçerli olmak üzere sonlandırabilecektir. Bu halde Üyenin, üyeliği süresince kazanmış olduğu puanları/ödül puanları da otomatik olarak silinir. Üye’nin hediye katoluğundan ürün sipariş vermiş olması durumunda sipariş dikkate alınmayacak, ürün Üye’ye sevk edilmeyecektir. İşbu hüküm uyarınca haksız kazanç elde ettiği tespit edilen Üye hakkında Vaillant’ın her türlü yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

7.2. Vaillant her zaman, tek taraflı olarak Vaillant Club Projesi'ni daimi veya geçici olarak durdurma veya program kapsamında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Programın sonlandırılması, durdurulması veya değiştirilmesi sebebiyle, Üye herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

7.3. Üye, Vaillant tarafından kendisine belirtilen tüm bu hüküm ve şartları kabul etmiş sayılır. Söz konusu hüküm ve şartlardan bir ya da birkaçının ihlali halinde Vaillant uğramış olduğu ve uğrayacağı zararların tazminini Üye'den talep edebileceği gibi Üyelik Sözleşmesi’nin derhal feshetme hakkına sahiptir.

8. GİZLİLİK

Taraflar, bu sözleşmenin uygulanmasıyla edindikleri, karşı tarafa kendi alanında bir rekabet avantajı sağlayan her türlü bilgi, know-how, metod, yöntem, teknik, gelişme veya endüstri alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen fikir, uygulama, yöntem, buluş, tasarım, model, eser ve benzerlerini (kısaca “Ticari Sırlar” veya “Gizli Bilgi” diye anılacaktır) üyelik sırasında ve sona ermesinden sonra süresiz koruyacaklarını, karşı tarafın yazılı onayı olmaksızın üçüncü taraflara açıklamayacaklarını kabul ve beyan ederler.

Üye, işbu sözleşme kapsamında Vaillant tarafından, Vaillant ürünleri ve sair konularda kendisine aktarılan hiçbir bilgiyi üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve bu hususta gerekli tüm önlemleri alacaktır. Aksi halde Vaillant’ın uğrayabileceği maddi ya da manevi tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Vaillant, aydınlatma metninde belirtildiği üzere Üyelerine daha iyi hizmet verebilmek, üyelerle ilgili iletişimi sağlamak, üyelere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek, alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak ve Web Sitesi'nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla, Üye'yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle işleyebilmektedir.

Bu kişisel veriler, Üye'nin Web Sitesi'nde sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi adına, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatlar uyarınca gerektiğinde açık rızasına istinaden işbu Sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Vaillant, Üye bilgilerinin kötü amaçla değiştirilmesi, kaybedilmesi, tahrip edilmesi veya yetkisiz kişilerce erişilmesini ya da yetkisiz kişilerle paylaşılmasını önlemek amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alır. Ancak, gerekli tüm güvenlik tedbirlerine ve Vaillant’ın kusuru olmamasına rağmen Üye’lerin kişisel bilgilerini kendi kusuru veya ihmali ile üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz erişim sonucunda kullanılması ve bundan dolayı oluşan zararlar sebebiyle Vaillant’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, bu sebeple uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle Vaillant’tan herhangi bir tazmin talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

Vaillant, sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı anonimleştirmek şartıyla saklamakta serbesttir. Veriler, anonimleştirildiklerinde bir kişiyi belirleyici olma özelliğini yitirmektedir ve bu anlamda kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. Üye anonim hale getirilmiş kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Üye Web Sitesi üzerinden vereceği ticari elektronik ileti onayına bağlı olarak, Vaillant veya Vaillant'ın yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından websitesi, e-posta, çağrı merkezi, telefon, SMS (kısa mesaj) ve her türlü benzer diğer iletişim kanalları ile kendisine gönderilecek her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama içerikli iletilere ve yapılacak her türlü bildirimlere onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin her zaman bu onayı geri alma hakkı saklıdır.

Üye, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihleri her zaman Web Sitesi üzerinden güncelleyebilir.

10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, Vaillant markasına doğrudan veya dolaylı olarak zarar verebilecek herhangi bir fiilde bulunmamalıdır. Üye,'nin kasten veya ihmali sebebi ile böyle bir filde bulunduğunun tespit edilmesi halinde Vaillant sözleşmeyi derhal ve tazminatsız olarak feshedebilecektir.

Vaillant markası ve logosu ile Vaillant tarafından hayata geçirilen Vaillant Club Programı ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Vaillant tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Vaillant'ın mülkiyetindedir. Üye, Vaillant'ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Vaillant'ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan üretilen çalışmalar yapamaz. Üye Vaillant Club Websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Vaillant'ın izni olmaksızın kullanamaz.

Üye, Vaillant'ın yazılı izni olmaksızın facebook, twitter, instagram ve benzeri sosyal platformlarda Vaillant'a ait unvan, marka ve logolarla veya bunlara çok benzeyen, tüketicilerin ayırt etmesinin güç olacağı unvan ve isimlerle hesap açamaz.

Üye'nin Vaillant'ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde Üye, Vaillant'ın bu nedenle uğradığı ve uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin ile sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Vaillant, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web Sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Web Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

12. MÜCBİR SEBEPLER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Vaillant'ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Vaillant'ın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Vaillant ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ihlali olarak kabul edilemez.

13. MUHTELİF HÜKÜMLER

Delil Sözleşmesi: Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda Vaillant'ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Vaillant'ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

Bildirim: Vaillant, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Üye, işbu sözleşmeyi okumak ve kabul etmekle Vaillant’ın burada belirttiği iletişim bilgileri (e-posta, telefon, vs) kanalı ile kendisine ulaşılmasına, bu iletişim kanalları ile kendisi ile ürün tanıtımı gibi sair nedenlerle iletişime geçilmesine muvafakat etmektedir.

Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Üyelik Sözleşmesi'nin Devri: Üye, Vaillant'ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir veya temlik edemeyecektir.

Tadil ve Feragat: Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

13 (on üç) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanması ve üyeliğin Vaillant tarafından onaylanması akabinde yürürlüğe girmiştir.